Títol Dades
Anunci per a la contractació de Servei de neteja integral i recollida selectiva de residus a la Fundació Politècnica de Catalunya
Número de l'expedient 0003
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Negociat sense publicitat (Fins a 99.999 €)
Pressupost base de licitació 70.000,00€ (IVA no inclòs)
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 19/05/2014
Documentació Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Adjudicatari Adjudicació sense Efecte/Oferta
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació