Títol Dades
Anunci per a la contractació de Servei i subministrament de hardware i software per l'FPC
Número de l'expedient 0004
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert (Fins a 4.999.999 €)
Pressupost base de licitació 60.000,00€ (IVA no inclòs)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 13/05/2014
Data obertura de la proposta econòmica 26/05/2014 12:00
Documentació Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació