Títol Dades
Anunci per a la contractació de Servei de neteja integral i recollida selectiva de residus a la Fundació Politècnica de Catalunya
Número de l'expedient 0005
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert (Fins a 4.999.999 €)
Pressupost base de licitació 70.000,00€ (IVA no inclòs)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 27/06/2014
Data obertura de la proposta econòmica 07/07/2014 12:00
Documentació Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació