Títol Dades
Anunci per a la contractació de Contracte pel servei de neteja integral i recollida de residus a la Fundació Politècnica de Catalunya per al curs acadèmic 2015-2016
Número de l'expedient 0008
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert (Fins a 4.999.999 €)
Pressupost base de licitació 70.000,00€ (IVA no inclòs)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 22/10/2015
Data obertura de la proposta econòmica 02/11/2015 12:00
Documentació Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació