Títol Dades
Anunci per a la contractació de
Número de l'expedient
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment
Pressupost base de licitació 0,00€ (IVA no inclòs)
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació
Data obertura de la proposta econòmica
Documentació