Títol Dades
Anunci per a la contractació de Promoció de programes gestionats per l'FPC a través de xarxes socials
Número de l'expedient 0019
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Negociat sense publicitat per raons diferents de l'import
Pressupost base de licitació 60.000,00€ (IVA no inclòs)
Documentació
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació