Títol Dades
Anunci per a la contractació de Implantació de "Planning and Budgeting Cloud" d'Oracle
Número de l'expedient 0020
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Tramitació Ordinària
Procediment Obert (Fins a 4.999.999 €)
Pressupost base de licitació 52.000,00€ (IVA no inclòs)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 16/01/2018
Data obertura de la proposta econòmica 23/01/2018 12:30
Documentació Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació