Títol Dades
Anunci per a la contractació de Subministrament de HARDWARE I SOFTWARE PER SERVIDORS
Número de l'expedient 0001
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Data publicació 04/10/2018 00:00
Objecte del contracte
Descripció de l'objecte del contracte Actualització dels servidors virtuals de la FPC
Lloc de lliurament Carrer de Badajoz, 73-77 08005 Barcelona
Termini de lliurament De desembre - 2018
Durada 3 Mesos
Tramitació Ordinària
Procediment Obert
Valor estimat del contracte 59.200,00 € (IVA no inclòs) - 71.632,00 € (IVA inclòs)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Data límit de presentació 19/10/2018 23:59
Data obertura de sobres 31/10/2018 00:00
Documentació Resolució d'aprovació de l'expedient
Plec de Clàusules
Plec Tècnic
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Acta de la Mesa de contractació
Resolució d'adjudicació