Títol Dades
Anunci per a la contractació de Promoció de programes gestionats per l'FPC a través de xarxes socials mixtes
Número de l'expedient 0013
Entitat adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Data publicació adjudicació 20/06/2019 17:47
Objecte del contracte
Descripció de l'objecte del contracte Necessitat de contractar el servei de publicitat a TWITTER INTERNATIONAL COMPANY per a la promoció dels programes de formació permantent de la Fundació Politècnica de Catalunya per al curs acadèmic 2019-20.
Lloc de lliurament Carrer de Badajoz, 73-77 08005 Barcelona
Termini de lliurament De setembre - 2019
Durada 12 Mesos
Tramitació Ordinària
Procediment Negociat sense publicitat
Valor estimat del contracte 42.000,00 € (Exempt d'IVA)
Informació info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentació d'ofertes
Documentació Resolució d'aprovació de l'expedient
Resultat de l'adjudicació
Fitxers de l'adjudicació Resolució d'adjudicació