Título Datos
Anuncio para la contractación de Servei de Manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions de l'edifici del C/ de Badajoz, 73 de Barcelona.
Número del expediente 0010
Entidad adjudicatoria Fundació Politècnica de Catalunya
Fecha publicación 14/02/2019 00:00
Objeto del contrato
Descripción del objeto del contrato El Servei de manteniment és necessari per garantir el nivell de prestacions, continuitat del funcionament i la durabilitat de les instal.lcions, mitjançant la realització de accions preventives i correctives, sempre amb les especificacions dels fabricants i normatives vigents.
Lugar de entrega Carrer de Badajoz, 73-77 08005 Barcelona
Plazo de entrega Marzo - 2019
Duración 12 Meses
Tramitación Ordinaria
Procedimiento Abierto
Valor estimado del contrato 36.750,00 € (IVA no incluido) - 44.467,50 € (IVA incluido)
Información info.licitacions@fpc.upc.edu
Presentación de ofertas
Fecha límite de presentación 28/02/2019 23:59
Fecha apertura de sobres 12/03/2019 00:00
Documentación Resolución de aprobación del expediente
Pliego de Cláusulas
Pliego Técnico
Resultado de la adjudicación
Ficheros de la adjudicación Acta de la Mesa de contratación
Resolución de adjudicación